Links

 

This page will present various links to places we either think are very important or just interesting. Many are related to abuse. They come in alphabetical order. Please feel free to report broken links to unicorn@unicorn.no

Unicorn Myspace: http://www.myspace.com/unicornnorway
Unicorn Cd Baby: http://cdbaby.com/cd/unicornmusic
Tonje Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=604313130

All Incest/Abuse centers in Norway

 

Help Organizations/Centers

Angstringen
Blålys
Barneombudet
Eva Støttesenter
Dixi Ressurssenter for voldtatte - Agder
Dixi Ressurssenter - Oslo
Dixi Ressurssenter for voldtatte - Stavanger
IKS - Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Incestsenteret i Rogaland
Incestsenteret i Sogn og Fjordane
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi
Helseleksikon på Internett
Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner
Krise og incestsenteret i Follo
Krisesenter sekretariatet
Mental Helse Norge
Norsk Selvhjelpsforum
PRO-Senteret | Prostitusjons-Orientert
SMI-Oslo Støttesenter mot incest - kvinner Oslo
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stine Sofies stiftelse
Støttesenter mot incest - Hamar
Støttesenter mot incest - Hordaland
Støttesenter mot incest - Møre og Romsdal
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Agder
Støttesenter mot incest - Sør-Trøndelag

 

Related to abuse

Abduction of Children - The Kids Link
Faen Heller !
Forum for overgrep - Doktor online
Isin - en forening for fagfolk som arbeider med seksuelle overgrep
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og stress 
Lovdata
No Abuse
Stiftelsen psykiatrisk opplysning
Psykisk Helse
Sosial- og trygderådgiver
The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect

 

The Stories

Juni96 - Den mørke siden
FELINE - om å finne, begynne og gå i behandling
ScarTissue`s Hemmelige Hage
Liljens hemmelige verden

 

Music

Adrian/Bjørnov
Airbag
Cd Baby
Eminem
Fish
Gazpachoworld
Haakon
Rob Halford
Jewel
Judas Priest
Kate Bush
Marillion
Pink Floyd 
Porcupine Tree 
Guards of metropolis
Tirill
Twin Obscenity (Black/Death Metal Band Tonje Recorded with)
Unni Wilhelmsen

 

Others

Alfaprint (Nametags + sponsorship of Unicorn)
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn
Erlend Mørk (Beautiful Art) 
Gert Nygårdshaug (Great Norwegian Author)
Arena lyd og bilde 
Niss (Music School in Norway)
People for ethical treatments of animals
Sib-Tryck AB