Nyheter 2000

Oktober 2000
Tonje ble intervjuet av Dagbladet i oktober 2000.
Tonje i Dagbladet....